Futurum 2030

19 augusti 2016

Futurum 2030 Waterfront hotel 17 augusti 2016; Bo Dalbom tog tag i 2400 personer från Nacka kommun lärare, pegdagoger och tjänstemän och drog dom från 1900 talet fram till 2030 under en intens timma. Hur påverkas vi av platformsekonomin och delningsekonomien. Sitter skolan fast i industrisamhället? De fyra stora Internet-företagen, Apple, Google, Amazon och Facebook, håller på att skaffa sig samma inflytande över samhällsutvecklingen som de stora oljebolagen hade på 1900-talet. Bo Dahlsboms stora gester är helt motiverademed dom stora förändringar vi lever med. Nacka kommun ligger längst fram vad gäller sina skolor något Einar Fransson produktionsdirektör i kommunen.

Anna Tebelius Bodin

Knoppen och hjärnan Anna Tebelius Bodin  pedagon, föreläsare och författare drog till USA som ung och hamnade i klass med Mark Zuckerberg. Hon har utbildat 10 000-tals inom psykologin bakom hur vi lär, arbetar effektivt och hittar motivation. Med vetenskaplig grund och sitt inspirerande sätt förklarar Anna så konkret att insikterna förändrar deltagarnas sätt att tänka.

Nästa artikel