Personliga möten, vad är det?

Står du och väntar på grön gubbe? 29 april 2016

Det är en enorm skillnad i att se varann i ögonen. De personliga möten förmedlar känsla och närhet som telefon eller mail alldrig kommer i närheten av. Digitaliseringen innebär blant annat att vi tar bort det onödiga. Resor är slitsamma och ineffektiva, till trots för alla våra verktyg. De personliga och gärna informella möten skapar djup i organisationen.

Almedalen är unikt i världen i den mening att vi omgås ganske villkorslöst och spontant, sällen är Svensken så mottagelig, något sker mellan öronen vi behöver ta med oss i vardagen. Säg något till någon nästa gång du står och väntar på grön gubbe.... 

Nästa artikel