Barack Obama möter Mister Beam

The Elephant bump 26 april 2016

Det är inte alla förunt att dansa lite med amerikanske presidenten, Barack Obama bjöd upp en ung tjej på ett sätt som säger en del om hur vi kan välja att umgås men ändå känne närhet och empati. Never say never, det omöjliga förefaller ske ofta i mitt gamla USA,- nu snart skrivs en kvinna historie som kommer påverka tjejer globalt att flytta in där vi gubbar har pinkat in våra revir allt för länge....

Nästa artikel
REFUGEE BOOTCAMP
26 april 2016